Regulating migration and membership through monetary requirements (REMIMO)

Lunsjseminar med Anne Balke Staver

Bilde av foredragsholder Anne Balke Staver

Anne Balke Staver. Foto: OsloMet

Anne Balke Staver besøker UiO for å presentere forskningsprosjektet «Regulating migration and membership through monetary requirements (REMIMO)» som undersøker hvordan tid og penger påvirker innvandring og integrering i Norge.

Penger kan avgjøre om du får flytte til et land, gjenforenes med familien din, bo der over tid, og få tilgang til statsborgerskap. Dette gjelder ikke bare for arbeidsmigranter, men også for familiemigranter og flyktninger.

I tillegg til å ha et av Europas høyeste inntektskrav for familiegjenforening, innførte Norge et inntektskrav for permanent opphold i 2017. Mens det finnes en omfattende akademisk litteratur om ulike krav som er tenkt som insentiver for integrering, slik som språk- og statsborgerskapstester, vet vi lite om hvordan økonomiske krav fungerer. REMIMO tar for seg dette kunnskapshullet i innvandrings- og integreringsreguleringsforskningen.

Inntektskrav er interessante virkemidler fordi de unngår åpenbar forskjellsbehandling på grunnlag av kjønn og etnisitet, samtidig som de kan de ha effekter som er forskjellige nettopp langs disse linjene. Innbakt i inntektskravet ligger en mulig spenning mellom den eventuelle insentiveffekten og idealet om likebehandling - særlig relevant i den universalistiske nordiske velferdsstaten.

Meld deg på her

Anne Balke Staver er forsker II ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet.

Dette arrangementet er i regi av Forskergruppen i migrasjonsrett ved Det juridiske fakultet, Universitet i Oslo. Arrangementet foregår på engelsk og modereres av professor og leder av forskergruppen Maja Janmyr. Lunsj og kaffe serveres.

Publisert 8. sep. 2021 11:21 - Sist endret 8. sep. 2021 11:21