English version of this page

Transnasjonale voldsregimer

Lunsjseminar med Dr. Anja Bredal.

Bilde av Anja Bredal

Anja Bredal er forsker II ved velferdsforskningsinstituttet NOVA. Foto: OsloMet

Vold mot kvinner i familierelasjoner er ikke alltid begrenset til nasjonalstaten, men kan også begås, gjennomgås og tilrettelegges transnasjonalt.

Dette lunsjseminaret i regi av Forskergruppen i migrasjonsrett fokuserer på transnasjonale voldsregimer. Anja Bredal, forsker II ved velferdsforskningsinstituttet NOVA skal presentere et bokkapittel som omhandler dette temaet.

En bred tilnærming til studiet av transnasjonal vold

Forskning frem til nå har kun utforsket noen aspekter av transnasjonale voldsregimer. Anja Bredals studie har en bredere tilnærming og tar for seg 1) transnasjonale elementer i voldsregimer, 2) hvordan misbruk og kontroll krysser nasjonale grenser, og 3) transnasjonalitet som en fremmende kontekst til voldsregimer.

Bokkapittelet Anja skal presentere fokuserer på vold mot kvinner begått av partnere og svigerfamilie og vold mot tenåringsdøtre begått av foreldre og andre slektninger. Kapittelet baserer seg på intervjuer med kvinner med innvandringsbakgrunn i Norge og dommer fra norske domstoler.

Anja vil også diskutere norsk straffelovs kapasitet til å håndtere denne typen transnasjonal vold.

Meld deg på her

Det er også mulig å delta via Zoom (lenke til zoom-møte)

Arrangementet foregår på norsk og modereres av professor og nestleder i forskergruppen May-Len Skilbrei. Vi serverer lunsj og kaffe.

Publisert 20. okt. 2021 14:50 - Sist endret 25. okt. 2021 13:40