English version of this page

Boklansering: "The Research Handbook on International Law and Peace"

FNs generalsekretær António Guterres har sagt: "We are a world in pieces. We need to be a world at peace". Professor Cecilia Bailliet, som laget det første juridiske emne med tema retten til fred ved UiO, har redigert denne håndboken som klargjør at fredstatus er et hovedmål i FN-pakten. Det er noe som fortjener fornyet oppmerksomhet fra forskere, politikere og praktikere.

Bildet kan inneholde: bokhylle, bibliotek, bok, bokhandel, hyller.

Boken, er utgitt på engelsk på Edward Elgar publishing: The Research Handbook on international Law and Peace og den analyserer hvordan bærekraftig fred promoteres innenfor forskjellige internasjonale institusjoner og systemer, inkludert menneskerettigheter, handel, investeringer, miljø, cybersikkerhet, flyktninger, overgangsrett, atomnedrustning, bærekraftig utvikling og kjønnsspørsmål.

Arrangementet er en del av Oslo Peace Days 

Professor Cecilia Bailliet. Foto: UiO

Den tverrfaglige forskergruppen Menneskerettigheter, væpnede konflikter og loven om fred og sikkerhet, SMR, Det juridiske fakultet, UiO og PRIO er stolte av å kunne lansere boken: The Research Hanbook on International Law and Peace i forbindelse med Oslo Peace Days. I tillegg til de beste akademikerene fra UiO og PRIO inviterer vi praktikere, politikere, studenter, fagfolk og ellers alle interesserte til å møte noen av dem som har bidratt til denne boken. 

Seminaret vil bli holdt på engelsk.

Se programmet på engelske sider.

Emneord: Menneskerettigheter, Fred, Internasjonal rett
Publisert 20. nov. 2019 15:06 - Sist endret 20. jan. 2020 08:42