2016

Tidligere

Tid og sted: 25. okt. 2016 10:00 - 14:00, Vegdirektoratet, møterom Vevstua i Spinneriet
Tid og sted: 8. sep. 2016 12:00 - 9. sep. 2016 13:00, Lysebu

På dette seminaret vil fleire tema presenterast, frå opprydningtiltak i Arktis til kystsoneforvalting. På seminaret bidreg både faste vitskapleg tilsette og vitskaplege assistentar.

Tid og sted: 31. mai 2016 12:00 - 14:00, Lødrups kjeller, Domus Media

Innleder: Professor emeritus ved Institutt for offentlig rett Hans Chr. Bugge, som også har bygd opp forskergruppen i Naturressursrett.

Tid og sted: 1. apr. 2016 12:00 - 15:00, Kjerka, Domus Media vestfløy, Karl Johans gate 47, Oslo

Innledere: Audun Rosland fra Miljødirektoratet og Knut Kroepelien fra EnergiNorge.

Etter innledningene inviteres det til diskusjon.

Tid og sted: 11. mars 2016 12:00 - 14:00, Kjerka, Domus Media vestfløy, Karl Johans gate 47, Oslo

Innleder: Professor ved Institutt for offentlig rett, Christina Voigt, som også har vært sentral i klimaforhandlinger.