Oppfølging av Paris-avtalen: Konsekvenser for norsk rett?

Innleder: Professor emeritus ved Institutt for offentlig rett Hans Chr. Bugge, som også har bygd opp forskergruppen i Naturressursrett.

Illustrasjon: Colourbox.com

Deltemaer

  1. Klimalovene i Finland, Danmark og Sverige (forslag) - modeller for en norsk klimalov?
  2. Bør lovgivningen styrkes, og eventuelt hvordan? Særlig om plan- og bygningsloven.

Diskusjon

Publisert 12. feb. 2016 14:06 - Sist endret 25. mai 2016 12:11