Seminar om kystsoneforvaltning

På dette seminaret vil fleire tema presenterast, frå opprydningtiltak i Arktis til kystsoneforvalting. På seminaret bidreg både faste vitskapleg tilsette og vitskaplege assistentar.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Program:

 

Torsdag 8. september

12.00-13.00: Lunsj

13.00-13.15: Velkommen

13.15-14.00: Refusjon for utgifter til opprydningstiltak i Arktis - fra forurenseren og fra stater som har bedt om assistanse (Eline Andersson).

14.00-14.45: Om kyststaters plikter overfor hverandre til å sikre mot forurensing ved aktivitet på kontinentalsokkelen (Tajda Brlec).

14.45-15.15: Kaffepause

15.15-16.00: Foredrag om utnyttelse av havbunnen (Catherine Banet).

16.00-16.45: Miljørettens evolusjon - veien mot et grønt skifte (Nicolai Winge, NMBU).

16.45-17.00: Pause

17.00-18.00: Idémyldring: Hva kan vi ta opp på fredagslunsjene fremover?

19.30: Middag

 

Fredag 9. september

09.00-09.45: En presentasjon av det nye kystsoneprosjektet som ledes av NMBU ved Katrine Broch Hauge, og der Naturressursgruppen er med. Ny vit.ass presenterer seg og sitt prosjekt i forbindelse med Katrines presentasjon.

09.45-10.30: Konflikten fjordfiske/ oppdrett (Kirsti Strøm Bull).

10.30-10.45: Kaffepause

10.45-11.30: Dispensasjon frå byggjeforbodet i 100-metersbeltet: Kven har ansvaret for å finne balansen mellom eigedomsrett og allemannsrett? (Ingunn Myklebust, Universitetet i Bergen).

11.30-12.15: Miljøkvalitetsnormer i kystsonen (Sigrid Eskeland Schütz, Universitetet i Bergen).

12.15-13.00: Verneområder i kystsonen (Ole Kristian Fauchald).

1300-14.00: Lunsj

14.00: Transport

 

Arrangør

Naturressursgruppen, Nordisk institutt for sjørett
Emneord: kystsoneforvaltning, Arktis, Naturressursrett
Publisert 30. aug. 2016 11:18 - Sist endret 10. mai 2017 13:31