Statens vegvesen: Seminar i forbindelse med masteroppgaver ved UiO

Program

10:00 – 10:15   Velkommen. Presentasjon av deltakerne

10:15 – 11:15  Presentasjon av masteroppgave: 

Hvilke rettigheter og interesser er erstatningsrettslig vernet ved ekspropriasjon?
Spørsmål og diskusjon v/ Henriette Lyngholt            
          

11:15 – 12:00  Aktuelle problemstillinger ved praktisk grunnerverv

Innlegg fra regionvegkontorene

Spørsmål og diskusjon
 

12:00 – 12:45   Lunsj
 

12:45 – 1315   Aktuelle problemstillinger ved praktisk grunnerverv forts.
 

13:15 – 14:00  Presentasjon av masteroppgave:

Ekspropriasjon av fallrettigheter 

Arbeidet så langt. Spørsmål og diskusjon v/ Ole Henrik Olsen
 

14:00                Avslutning

 

Emneord: Ekspropriasjonsrett
Publisert 23. sep. 2016 04:26 - Sist endret 3. apr. 2019 11:44