NOU 2016: 26 Et fremtidsrettet kvotesystem

Nordisk institutt for sjørett og Naturressursgruppen holder et seminar  om NOU 2016: 26 Et fremtidssrettet kvotesystem, med særlig vekt på juridiske utfordringer.

Innleder er Arild Eidesen, som var leder av utvalget.

 

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Utredningen gir en beskrivelse av utviklingen i fiskeriene og en vurdering av dagens system for kvotetildeling og strukturkvoteordningen. Videre drøftes ressursrenten i fiskeriene. Utredningen kommer med forslag til hvordan et framtidsrettet kvotesystem bør innrettes og hvordan ressursrenten kan innkreves.

 

Eidesens tilleggsmerknad til utvalgets merknader om tidsbegrensningen i dagens strukturkvoteordning finnes i pkt. 9.3.1.5 (s. 98-99).

 

NOU 2016: 26 er sendt ut på høring. Høringsfristen er 18.04.2017

NOUen er lagt ut på departementets hjemmeside.

 

På grunn av valg av lokale ber vi om påmelding innen 14. februar.

 

Dersom arrangementet blir flyttet til et større rom vil vi sende ut beskjed når påmeldingen er avsluttet

Lødrups kjeller i Domus Media er reservert for arrangementet.

 

 

Publisert 16. jan. 2017 09:45 - Sist endret 3. apr. 2019 11:32