Ekspropriasjonsseminar - NMBU besøker Naturressursgruppen

Program

10:00-10:15 Kaffe  
10:15 Velkommen v/Endre Stavang
10:15 –10:45

Rettigheters vern ved ekspropriasjon

 

Henriette Lyngholt

10:45-11:15 Reguleringsplaner og ekspropriasjonserstatning – særlig om strøksprisprinsippet

 

Håvard Olsen Sterri

11:15- 11:45 Erstatningsutmåling ved ekspropriasjon av magasingrunn
 
Ole Henrik Olsen
11:45 –12:30 Lunsj  
  Ordstyrer etter lunsj: Katrine Broch Hauge  
12:30–13:15 Doktorgradsprosjektet: «Grunnervervsforhandlingar». Stokstad presenterer en artikkel om forhandlingsteori brukt som analyseverktøy for grunnerverv

 

Sæmund Stokstad

13:15–1400 Verdibegrep i verdsettingsfaget og verdsetting etter orvl. og jskl. i lys av disse Sølve Bærug
Viggo Hagstrøms sal ("Kjerka"), foto: UiO/Eva Dobos

 

Emneord: Ekspropriasjonsrett
Publisert 28. juni 2017 11:02 - Sist endret 3. apr. 2019 11:33