Ekspropriasjonsseminar

Seminar med presentasjon av masteroppgaver ved UiO

1000 – 1015 Velkommen.

Presentasjon av deltakerne

 

1015 – 1115 Presentasjon av masteroppgave:

Overflateeiers rett til erstatning ved tunnelinngrep under egen tomt

Spørsmål og diskusjon v/ Marie Engebakken Kvam, Universitetet i Oslo

 

1115 -1130 Pause

 

1130 -1200 Hvem har eiendomsretten til deponerte tunnelmasser?

Erstatningsrettslige spørsmål som har meldt seg i forbindelse med Rogfastprosjektet (Undersjøiske tunneler under Boknafjorden)

v/ Dagfinn Løyland, Vegdirektoratet

 

1200 – 1245 Lunsj

 

1245- 1330 Presentasjon av ny masteroppgave:

Kapitaliseringsrentefoten. Rettstilstanden etter Skeidardommen

Arbeidet så langt. Spørsmål og diskusjon v/ Sondre Nilsen Rødevand, Universitetet i Oslo

 

1330-1400  Presentasjon av masteroppgave:

Den senere tids rettsutvikling av bruksverdiprinsippet etter ekspropriasjonserstatningsloven

Spørsmål og diskusjon v/ Eivind Virik, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange

 

1400          Avslutning

 

Sted: Vegdirektoratet, møterom Alna

Vegdirektoratets adresse er Brynsengfaret 6A. Det er kun et par minutter å gå fra Brynseng T-banestasjon og fra Bryn jernbanestasjon. Kontorene er i det store grå bygget ned mot Alnaelva og inngangen er i på den siden av bygget som vender ned mot elva.

 

 

 

Emneord: Ekspropriasjonsrett
Publisert 2. juli 2018 13:35 - Sist endret 17. sep. 2018 14:47