Ekspropriasjonsseminar

Seminar med presentasjon av masteroppgaver og doktorgradsarbeid 

Tid: Onsdag 16. oktober 2019

Sted: Vegdirektoratet, møterom Vevstua

 

1000 – 1015 Velkommen. Presentasjon av deltakerne

1015 – 1115 Presentasjon av masteroppgave: Kapitaliseringsrentefoten ved bruksverdierstatning – En analyse av Høyesteretts tilnærming til fastsettelsen
                    av full erstatning         
                    
Spørsmål og diskusjon
                     v/ Sondre Nilsen Rødevand, Universitetet i Oslo

1115 -1200 Lunsj

1200 - 1300 Presentasjon av doktorgradsarbeid: Avklaring av vegers eiendomsforhold.
                   
Spørsmål og diskusjon
                    v/ Birgitte Akerhaugen, Statens vegvesen, Region øst           

1300 – 1315 Pause

1315- 1400 Presentasjon av ny masteroppgave: Når statens tarv fordrer – men ingen
                    avgivelse finner sted. Læren om det konstitusjonelle vernet mot
                    rådighetsinnskrenkninger.
                   
Spørsmål og diskusjon
                    v/ Mads Fredrik Baardseth, Universitetet i Oslo

1400            Avslutning


Vegdirektoratets adresse er Brynsengfaret 6 A. Det er kun et par minutter å gå fra Brynseng T-banestasjon og fra Bryn jernbanestasjon. Kontorene er i det store grå bygget ned mot Alnaelva og inngangen er fra den siden som vender inn mot elva. Det er gjesteparkering på motsatt side av elva, men denne har begrenset kapasitet.

 

 

 

Emneord: Ekspropriasjonsrett
Publisert 5. sep. 2019 17:05