Naturressurs-seminar: Bioøkonomien - "den nye oljen"

I dette seminaret vil vi presentere hovedtrekk i rettshistorien for virkemiddel som har hatt som siktemål å omfordele verdier fra henholdsvis vannkraft- og petroleumsnæringen.

Særlig vil vi peke på rettslige utfordringer for å videreføre disse virkemidlene eller overføre virkemiddel til nye sektorer.

Bildet kan inneholde: anlegg, blomst, tre, naturlandskap, tre.

Foto: Olav Tvedt on Unsplash

Bioøkonomien pekes gjerne på som «den nye oljen» - altså en av næringene som skal bære bortfallet av oljeinntekter og petroleumsnæringens etterspørsel etter arbeidskraft, og ikke minst bidra til å sikre fremtidens velferdsstat.

Prosjektet «Bioshare» undersøker hvordan man kan bygge på erfaringene fra vannkraftproduksjonen og oljeproduksjonen for å regulere bioøkonomien.

 

Vi zoomer dette seminaret her: https://uio.zoom.us/j/65159151890 

 

 

 

Arrangør

Forskergruppe for naturressursrett og Nordisk institutt for sjørett
Emneord: Bioøkonomi
Publisert 19. feb. 2021 16:13 - Sist endret 19. feb. 2021 16:24