Klimarett - oversikt og oppdatering

Torsdag 26. august vert det klimarettsseminar og boklansering av "Klimarett. Internasjonal, europeisk og norsk klimarett mot 2030". Dette "semi-webinaret" (fysisk og digitalt) vil gje ein oversikt over temaene som vert behandla i boka. HUGS påmelding innan 18. august

Påmelding innan 18. august (klikk her)

Redaktør Hans Christian Bugge vil saman med sine medforfattarar presentera sine respektive kapittel i boka.

Dette "semi-webinaret" vil gå føre seg både fysisk i "Kjerka" i Domus Media, og digitalt på zoom, i vårt faste møterom https://uio.zoom.us/j/65159151890

  Program
08.30-09.00 Ankomst, kaffe
09.00-09.30

Universitetsforlaget og Hans Chr. Bugge: Velkommen. Presentasjon av boken «Klimarett. Internasjonal, europeisk og norsk klimarett mot 2030»

09.30-10.00 Christina Voigt: Parisavtalen: status etter 5 år og utsiktene mot Glasgow-møtet.
10.00-10.20

Erik Røsæg: Behandlingen av skipsfart og luftfart i Parisavtalen - et godt grep?

10.20-10.30 Kaffe
10.30-11.00

Jenny Sandvig: Menneskerettigheter og klima: Internasjonal rettsutvikling og domstolsdialog.

11.00-11.20 Margherita Paolo Poto: Nature Protection, Indigenous Rights, and Climate Action
11.20-11.45

Knut Kroepelien: «EUs Fit for 55%»-pakke og utviklingen i europeisk klimarett: konsekvenser for Norge?

11.45-12.30 Lunsj
12.30-13.00

Henrik Bjørnebye: "Klimarett og kraftmarked"

13.00-13.30 Cathrine Wenger: Klimarisiko: begrepet, og systemer for rapportering.
13.30-13.50

Harald Francke Lund: Grønne obligasjoner og taksonomi.

13.50-14.00

Kaffe

14.00-14.30 Elise Johansen: Klimalovens betydning og gjennomslagskraft.
14.30-15.00 Eivind Junker: Klimatilpasning: skjerpet krav til saksbehandlingen
15.00-15.20

Odd-Harald Berg Wasenden: Klimakvoter som finansielt instrument. Reguleringen av kvotehandel.

15.20-15.30 Kaffe
15.30-16.00 Catherine Banet: Regulering av karbonfangst, transport og lagring i norsk rett
16.00-16.20

Jan Petter Horn: Elsertifikater som virkemiddel for utbygging av ny fornybar kraftproduksjon i Norge

16.20-16.45

Karina Mauren: Er havvindeventyret endelig i gang? Nye områder, konsesjoner og nettutbygging i tiden som kommer.

16.45-17.00 Avslutning

 

Emneord: Klima
Publisert 29. juni 2021 10:42 - Sist endra 31. aug. 2021 15:49