Sanner-seminaret 30.-31. august 2021 - femårsplan for forskergruppen

Planer og rammer for gruppens neste femårs-periode, såvel i energi-, miljø- og tingsrett som i klimarett.

Påmelding på mail til forskningsrådgiver Louis Boumans så snart som mulig.

Påmeldingen nå er  foreløpig for å kartlegge hvor mange som skal være med. Skjema med detaljer kommer.

Program, tider og nærmere om måltider (herunder eventuelle allergier el.l.), overnatting og transport kommer. 

 

 

 

Arrangør

Forskergruppe for naturressursrett og Nordisk institutt for sjørett
Emneord: Sannerseminaret
Publisert 15. des. 2020 14:48 - Sist endret 5. mai 2021 14:36