Arrangementer - Side 2

Tid og sted: 14. juni 2019 12:0013:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Professor Erik Røsæg innleder

Tid og sted: 24. mai 2019 12:0013:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Vitenskapelig assistent Elling Vincent Disen Succarat innleder

Tid og sted: 10. mai 2019 12:0013:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Åpen lunsj, hvor vi tar utgangspunkt i årsrapporten for 2018 og diskuterer gruppens aktiviteter fremover.

 

Tid og sted: 6. mai 2019 12:0013:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Førsteamanuensis Leiv Bjarte Mjøs fra Høgskolen på Vestlandet legger frem komparative arbeider om teigbaserte og matrikkelnummerbaserte systemer. Forskjellige typer sammenheng mellom registre og virkeligheten.

 

Tid og sted: 3. mai 2019 12:0013:00, Domus Media, Lødrups kjeller

 

Professor Christina Voigt innleder

 

Tid og sted: 3. mai 2019 12:0013:00, Domus Media west wing, Lødrups kjeller

Introduction by Professor Christina Voigt 

Tid og sted: 26. apr. 2019 12:0013:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Professor emeritus Hans Chr. Bugge innleder

Tid og sted: 12. apr. 2019 12:0013:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Vitenskapelig assistent Iselin Kaus innleder

Tid og sted: 5. apr. 2019 12:0013:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Trude Myklebust innleder om NOU 2018: 17 Klimarisiko og norsk økonomi – arbeid og abefalinger

Innledningen etterfølges av noen refleksjoner ved Ivar Alvik

 

Tid og sted: 29. mars 2019 12:0013:00, Domus Media, Lødrups kjeller
Tid og sted: 22. mars 2019 12:0013:30, Domus Media østfløy, 1. etasje, møterom petroleums- og energirett

Innledning ved Ingrid Wang Andersen

Tid og sted: 15. mars 2019 12:0013:30, Domus Media west wing, Lødrups kjeller

Introduction by Professor Christina Voigt 

Tid og sted: 8. mars 2019 12:0013:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Vitenskapelig assistent Sondre Nilsen Rødevand presenterer sin mastergradsavhandling

Tid og sted: 1. mars 2019 12:0013:00, Domus Media vestfløy, Lødrups kjeller

Innledning ved vitenskapelig assistent Helge Aslaksen Ravna

Tid og sted: 22. feb. 2019 12:0013:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Innledning ved avdelingsleder i Miljøkrimavdelingen, Økokrim Hans Tore Høviskeland og førstestatsadvokat Tarjei Istad, d.s.

Tid og sted: 15. feb. 2019 12:0013:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Innledning ved vitenskapelig assistent Mathias Røer Falch

Tid og sted: 8. feb. 2019 12:0013:00, Domus Media østfløy møterom avd peetroleums- og energirett

Innledning ved førsteamanuensis Svenn Jensen, Oslo Met

Foredraget vil bli holdt på engelsk.

 

Tid og sted: 1. feb. 2019 12:0013:00, Domus Media, meeting room Dept for Petroleum and Energy Law, East wing 1st floor

Innledning ved postdoktor Viktor Weber

Tid og sted: 25. jan. 2019 12:0013:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Postdoktor Eivind Junker, NTNU innleder om innholdet i den reviderte statlige planretningslinjen (SPR) for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning

Tid og sted: 18. jan. 2019 12:0013:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Innledning ved Karoline Haug

Tid og sted: 11. jan. 2019 12:3013:30, Domus Media, Lødrups kjeller
Tid og sted: 4. jan. 2019 12:0013:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Innleiing ved professor Ernst Nordtveit, UiB

Tid og sted: 10. okt. 2018 10:0014:00, Vegdirektoratets adresse: Brynsengfaret 6A

Seminar med presentasjon av masteroppgaver ved UiO

Tid og sted: 7. juni 2018 12:0015:00, Domus Media, Karl Johans gate 47, Viggo Hagstrøms sal ("Kjerka"), 2. etasje i vestfløyen

Ordstyrer: Rolf Golombek, Frishsenteret/CREE

Kapasitetsmekanismer søker å bøte på forsyningssikkerhetsutfordringer ved å sikre at det alltid er tilgjengelig kapasitet blant konvensjonelle kraftverk.

Det er faglig uenighet om det er nødvendig med kapasitetsmekanismer, samt hvordan kapasitetsmekanismer bør utformes.

Tid og sted: 4. juni 2018 12:0013:00, Domus media, East Wing 1st Floor, meeting room Petroleum and Energy Department

Speaker:

Professor Lee Godden, Director, Centre for Resources, Energy and Environmental Law, Melbourne Law School, Australia.

Lee Godden's research covers  environmental law, water law, energy law and climate adaptation and the rights of Australia's indigenous Peoples.