Deltakere i Naturressursrett

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Endre Stavang Professor +47-22859719 +47-97179848 (mob) endre.stavang@jus.uio.no Tingsrett, Erstatningsrett, Naturressurser, Rettsøkonomi
Catherine Banet Førsteamanuensis +47 22859614 +4797073844 (mob) +47 970 73 844 catherine.banet@jus.uio.no energirett, petroleumsrett, miljørett, EU-rett, EØS-rett, naturressursrett, havrett, fornybar energi, klima, CCS, folkefinansiering
Kirsti Strøm Bull Professor emerita +47-22859341 k.s.bull@jus.uio.no Tingsrett, Samerett, Rettshistorie, Familie- og arverett
Hans Christian Bugge Professor emeritus +47 22850227 h.c.bugge@jus.uio.no Miljørett, Forvaltningsrett, Naturressursrett
Katrine Broch Hauge Førsteamanuensis +47 22859297 k.b.hauge@jus.uio.no Tingsrett, Fast eiendoms rettsforhold, miljørett, ekspropriasjonsrett, plan- og bygningsrett, klimarett, energirett
Thor Falkanger Professor emeritus +47-22 85 97 43 -47-915 36 406 (mob) thor.falkanger@jus.uio.no Sjørett, Tingsrett
Erling Eide
Gert-Fredrik Malt Førsteamanuensis emeritus 22850078 g.f.malt@jus.uio.no Allmenn rettsteori, Rettskildelære, Tingsrett
Christina Voigt Professor +47 22850246 +47-46808546 christina.voigt@jus.uio.no Miljørett, Folkerett, Naturressursrett, Energi
Eivind Junker
Ingrid Wang Larsen Student i.w.larsen@jus.uio.no
Froukje Maria Platjouw Postdoktor f.m.platjouw@jus.uio.no international and european environmental law, Marine Ecosystems, ecosystem-based governance, coherence
Eléonore Maitre-Ekern Postdoktor +47 22850185 eleonore.maitre-ekern@jus.uio.no
Ole Kristian Fauchald Professor +47 22850242 o.k.fauchald@jus.uio.no Folkerett, Miljørett, Menneskerettigheter, Internasjonal handelsrett, WTO, Internasjonal investeringsrett, Naturressursrett
Inge Lorange Backer Professor emeritus +4722859646 i.l.backer@jus.uio.no Lovgivningslære, Miljørett, Forvaltningsrett, Sivilprosess, Barnerett
Sverre Blandhol Professor +47 22850215 900 37 326 sverre.blandhol@jus.uio.no Kontraktsrett, Forhandlinger, Etikk, Retorikk, Tvisteløsning, Miljørett, Europarett
Alla Pozdnakova Professor (+ 47) 22 85 96 43 +4741775813 (mob) 417 75 813 alla.pozdnakova@jus.uio.no Havrett, Folkerett, Europarett, Nordområdene, Komparativ rett, Konkurranserett
Gunnhild Storbekkrønning Solli
Geir Stenseth Professor +47 22859609 geir.stenseth@jus.uio.no Tingsrett, Naturressursrett, Allmenn rettsteori, Rettshistorie
Nikolai Kristoffersen Winge
Daniel Erik Kenth Arnesson Student +47 980 65 238 d.e.k.arnesson@jus.uio.no utviklingsrett, komparativ rett, naturressursrett, internasjonal rett, Sørafrika, rettssosiologi, utvikling, India, energi, Energirett, miljørett, bærekraftig utvikling, miljø og klima, fornybar energi
Nertila Kuraj Postdoktorstipendiat +47 - 22850240 nertila.kuraj@jus.uio.no Miljørett, Naturressursrett, Nanoteknologi, Syntetisk biologi og biologisk mangfold
Anna Maria C. Lundberg Førsteamanuensis +47 22842014 a.m.c.lundberg@nchr.uio.no Minoriteter, Kina, Menneskerettigheter, Minoritetsrettigheter
Erik Røsæg Professor +47 22859752 +47 48002979 (mob) erik.rosag@jus.uio.no Tredjemannsvern, sjørett, havrett, Arktis
Henrik Bjørnebye Professor +47-22859740 +47 90640229 (mob) +47-90640229 henrik.bjornebye@jus.uio.no Energirett, EU-rett, EØS-rett, Ekspropriasjonsrett, Erstatningsrett, fornybar energi, Miljørett
Ivar Alvik Professor +47 22859437 ivar.alvik@jus.uio.no Kontraktsrett, Forvaltningsrett, Folkerett, Internasjonal investeringsrett, Petroleumsrett, Voldgift, Erstatningsrett, Internasjonal privatrett

Andre deltakere