Naturressurslunsj med mer

Naturressurslunsjen er åpen for alle interesserte.

Meld deg på e-postliste

Fredagslunsjene holdes vanligvis i Lødrups kjeller, Domus Media vestfløy - benytt inngangen til på slottparksiden,  til høyre nå du kommer inn i korridoren ved kantinen (Aulakjelleren). 

Kommende 5 dager

21 sep.
Tid og sted: 21. sep. 2018 12:00 - 13:00, Domus Media, Lødrups Kjeller

Vitenskapelig assistent Morten Heide Feiring presenterer temaet for sin mastergradsavhandling

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 5. okt. 2018 12:00 - 14:00, Domus Media, Lødrups Kjeller

Postdoc-stipendiat Nertila Kuraj innleder om sitt prosjekt, om regulering av syntetisk biologi (SynBio).

Dette tverrfaglige prosjektet tar for seg den miljømessige reguleringen av uforutsett risiko knyttet til syntetisk biologi.

Syntetisk biologi har som mål å bygge opp nye biologiske systemer som ikke eksisterer i naturen eller å gjøre om på eksisterende systemer fra begynnelsen. Synbio er et felt i rask utvikling, og det ligger i skjæringsfeltet mellom teknologi, matematisk modellering og biovitenskap.

Tid og sted: 12. okt. 2018 12:00 - 13:00, Domus Media, Lødrups Kjeller

Vitenskapelig assistent Håkon Plener Fredriksen innleder

Tid og sted: 19. okt. 2018 12:00 - 14:00, Domus Media østfløy, 1. etasje, møterom petroleums- og energirett

Innledning ved Ingrid Wang Andersen

Tid og sted: 2. nov. 2018 12:00 - 13:00, Domus Media, Lødrups Kjeller

Innledning ved Froukje M. Platjouw , postdoc-stipendiat ved Nordisk institutt for sjørett og forsker ved NIVA, seksjon vann og samfunn  

Tid og sted: 16. nov. 2018 12:00 - 13:00, Domus Media, Lødrups Kjeller

Stipendiat Hanna Christina Ahlström innleder