Naturressurslunsj med mer

Naturressurslunsjen er åpen for alle interesserte.

Meld deg på e-postliste

Fredagslunsjene holdes vanligvis i Lødrups kjeller, Domus Media vestfløy - benytt inngangen til på slottparksiden,  til høyre nå du kommer inn i korridoren ved kantinen (Aulakjelleren). 

Kommende arrangementer

Tid og sted: 29. jan. 2021 12:0013:00, https://uio.zoom.us/j/65159151890

Innleder: Jukka Mähönen, 

Tid og sted: 5. feb. 2021 12:0013:00, https://uio.zoom.us/j/63601036304https://uio.zoom.us/j/65159151890

Bør “ecocide” - betydelig ødeleggelse av naturen og økosystemer - bli en ny internasjonal forbrytelse?

Den internasjonale straffedomstolen straffeforfølger enkeltindivider for internasjonale forbrytelser som krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord. Det har vært diskutert lenge om også grov miljøødeleggelse kan eller bør falle under domstolens jurisdiksjon.

Professor Christina Voigt innleder.

Tid og sted: 19. feb. 2021 12:0013:00, https://uio.zoom.us/j/63601036304https://uio.zoom.us/j/65159151890

Åmund T. Lunde, administrerende direktør i Oslo Pensjonsforsikring AS innleder

Tid og sted: 26. mars 2021 12:0013:00, https://uio.zoom.us/j/63601036304https://uio.zoom.us/j/65159151890

Katinka Kristine Holtsmark, postdoktor ved økonomisk institutt, innleder.