2017

Tidligere

Tid og sted: 1. des. 2017 12:0013:00, Petroleums- og energirettens møterom, Domus Media 1. etasje

Introduction by Professor Geir Stenseth

Tid og sted: 24. nov. 2017 12:0013:00, Petroleums- og energirettens møterom, Domus Media 1. etasje

Ulvedebattene i Sverige og Norge - et juridisk perspektiv.

Innledning ved professor Jan Darpö, Uppsala Universitet

Tid og sted: 17. nov. 2017 12:0013:00, Domus media, Lødrups kjeller

Betydningen for kommunens arealplanlegging og for berørte grunneiere.

Innledning ved professor emeritus Hans Christian Bugge

Tid og sted: 10. nov. 2017 12:0013:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Se vår engelskspråklige arrangementsomtale

Innledning ved Allan Ingelson. Associate Professor, University of Calgary & Executive Director, Canadian Institute of Resources Law

Tid og sted: 3. nov. 2017 12:0013:00, Lødrups kjeller, Domus Media vestfløy

Vitenskapelig assistent Knut Olav Bydal presenterer temaet for sin mastergradsavhandling.

Tid og sted: 24. okt. 2017 12:0013:00, petroleums- og energirett møterom, Domus Media, 1.etg.

Innledning ved Agnès Michelot, Senior Lecturer in Public Law at the Faculty of Law, Political Sciences and Management of the Université de La Rochelle (France).

Tid og sted: 20. okt. 2017 12:0013:00, Lødrups kjeller, Domus Media vestfløy

Vitenskapelig assistent Marie Engebakken Kvam vil presentere temaet for sin mastergradsavhandling.

Tid og sted: 13. okt. 2017 12:0013:00, Lødrups kjeller, Domus Media

Innledning ved Gunnhild Eriksen, Utenriksdepartementets Nordområdeseksjon.

 

Tid og sted: 22. sep. 2017 12:0013:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Innledning ved advokat Jens Naas-Bibow, partner i Advokatfirmaet Thommessen AS. Han arbeider med energirett, miljørett og prosedyre. Naas-Bibow leder Thommessens kompetanseområde for fornybar energi.

Tid og sted: 15. sep. 2017 12:0013:00, Domus Media, Lødrups kjeller
Tid og sted: 8. sep. 2017 12:0013:00, Lødrups kjeller, Domus Media

Stud. jur. Erling Fjeldaas presenterer sin Masteravhandling

Tema: regulering av lysforurensning i norsk rett

Tid og sted: 1. sep. 2017 12:0013:00, Lødrups kjeller, Domus Academica

Innledning ved professor emeritus Erling Eide, IFP.

 

Tid og sted: 18. aug. 2017 12:0013:00, Lødrups kjeller

Foredrag ved stipendiat Julius Rumpf, Nordisk institutt for sjørett

Tid og sted: 16. juni 2017 12:0014:00, Lødrups kjeller, Domus Media

Brundtlandrapporten 1987-2017, v/ prof. emeritus Hans Christian Bugge

Oppfølging av FNs bærekraftsmål i Norge, v/ Inge Herman Rydland og Jo Høvik

Tid og sted: 2. juni 2017 12:0013:00, Lødrups kjeller, Domus Media

Innleiing ved seniorforskar Mads Greaker, SSB

Tid og sted: 19. mai 2017 12:0013:00, Lødrups kjeller, Domus Media

Innleiing ved professor Benedikte Moltumyr Høgberg

Tid og sted: 21. apr. 2017 12:0013:00, Lødrups kjeller, Domus Media vestfløy

Innledning ved Lise Marie Sundsbø, student ved UiO/ studentstipendiat ved Fridtjof Nansens Institutt

Tid og sted: 31. mars 2017 12:0013:00, Lødrups kjeller, Domus Media, vestfløy

Innledning ved Malin Fosse, rådgiver i Naturforvaltningsavdelingen, Klima- og miljødepartementet

 

Presentasjonen tar for seg innholdet i vannforskriften § 12, og ser nærmere på "Weser-dommen" fra EU-domstolen i 2015.

 

Tid og sted: 24. mars 2017 12:1513:00, Lødrups kjeller

Vitenskapelig assistent Ole Henrik Olsen presenterer temaet for sin mastergradsavhandling

Tid og sted: 10. mars 2017 12:0013:00, Lødrups kjeller, Domus Media vestfløy

Innledning ved vitenskapelig assistent Maria K. Nordmo

Tid og sted: 3. mars 2017 12:0013:00, Lødrups kjeller, Domus media

Innledning ved Ingeborg Bech fra foreningen MiljøRett §112 

Tid og sted: 3. feb. 2017 12:0013:00, Lødrups kjeller, Domus Media

Innleder: Professor Ole Kristian Fauchald

Tid og sted: 20. jan. 2017 12:0013:00, Lødrups kjeller, Domus media

Vitenskapelig assistent Hanna Varberg Nicholls presenterer temaet for sin mastergradsavhandling