Naturressurslunsj:Leveringsplikt, bearbeidingsplikt og aktivitetsplikt i nord-norsk fiskeriforvaltning

Innleiing ved professor Benedikte Moltumyr Høgberg

Hausten 2016 leverte ei ekspertgruppe ei innstilling andsynes endringar i nord-norsk fiskeriforvalting for kvitfisk. Det vart foreslått at dei ulike pliktregima vert fjerna. Forslaga er i hovudtrekk følgt opp av regjeringa våren 2017 . Det er likevel kome motstand mot forslaga, både frå kystflåten og rederiane, men då på ulikt grunnlag. Benedikte M. Høgberg var dei juridiske medlemmane til ekspertgruppa.

 

Emneord: fiskeriforvaltning
Publisert 11. mai 2017 13:39 - Sist endret 11. mai 2017 13:50