FNs havkonferanse og Stortingsmeldingen om Hav

Innledning ved Gunnhild Eriksen, Utenriksdepartementets Nordområdeseksjon.

 

FN-toppmøtet om Havet (Havkonferansen) ble avholdt i New York 5.- 9. juni 2017

Havkonferansen hadde som formål å arbeide videre med implementering av bærekraftsmål nr. 14 (SDG 14) som handler om vern og bærekraftig bruk av hav og marine ressurser. 

Gunnhild Eriksen i UDs Nordområdeseksjon vil redegjøre for resultater fra Havkonferansen og prosessen videre.

Hun kommer også til å se på prosessene på FN-nivået i perspektiv av Stortingsmeldingen om Hav i utenriks- og utviklingspolitikken, Meld. St.22 (2016-2017)

Emneord: Havkonferansen, SDG 14
Publisert 15. aug. 2017 16:50 - Sist endret 28. sep. 2017 09:40