Naturressurslunsj: Genetiske ressurser i områder utenfor nasjonal jurisdiksjon

Vitenskapelig assistent Knut Olav Bydal presenterer temaet for sin mastergradsavhandling.

Temaet for oppgaven er den folkerettslige reguleringen av genetiske ressurser fra områder utenfor nasjonal jurisdiksjon. Dette dreier seg om å bruke gener/biologisk materiale fra organismer i produkter som legemidler, plantevernmidler, fiskemat osv. Oppgaven skal undersøke dagens rettslige regulering og i tillegg undersøke rettslige utfordringer ved å etablere en mekanisme for "benefit sharing" ved utnyttelse.

Emneord: folkerett, genetiske ressurser, biologisk materiale
Publisert 30. sep. 2017 19:54 - Sist endret 3. apr. 2019 12:17