Naturressurslunsj: Gjennomføring av Seveso III-direktivet i Norge

Betydningen for kommunens arealplanlegging og for berørte grunneiere.

Innledning ved professor emeritus Hans Christian Bugge

Emneord: Arealplanlegging, Sikkerhetssoner
Publisert 15. sep. 2017 12:51 - Sist endret 16. nov. 2017 16:05