Naturressurslunsj: Tingrettens dom i klimasaken

Innleder: professor Ole Kristian Fauchald

Tema:  en kort innledning om tingrettens dom i klimasaken, med fokus på det som innlederen finner særlig interessant.

Deretter åpnes det opp for en diskusjon rundt bordet.

Emneord: Klimarettssaken, Klimadommen
Publisert 10. jan. 2018 13:50 - Sist endret 22. jan. 2018 17:08