Naturressurslunsj: Gir lovverket tilstrekkelig rettsbeskyttelse for samiske rettigheter?

Innledning ved advokat Knut Helge Hurum

Professor emerita Kirsti Strøm Bull vil kommentere Hurums innledning

Det er avsagt flere dommer i Høyesterett vedr. samiske rettigheter den siste tiden.Utfallet har ikke gått i samenes favør. Det er derfor grunn til å reise spørsmålet om lovverket gir tilstrekkelig rettsbeskyttelse for samiske rettigheter.

Advokat Knut Helge Hurum, som prosederte saken om konsekvensutredninger, gir naturressursgruppen en oversikt over de siste rettsavgjørelsene.

Publisert 5. jan. 2018 15:11 - Sist endret 8. jan. 2018 12:10