Naturressurslunsj: Overflateeiers rett til erstatning ved tunnelinngrep under egen tomt

Vitenskapelig assistent Marie Engebakken Kvam presenterer sin  mastergradsavhandling.

Emneord: Erstatningsrett
Publisert 16. jan. 2018 13:55 - Sist endret 3. apr. 2019 12:17