Naturressurslunsj: Trafikklyssystemet i oppdrettsnæringen – nedjustering av produksjonskapasitet

Innleder: Vitenskapelig assistent Håvard Berntzen presenterer sitt  mastergradsprosjekt.

 

Emneord: trafikklyssystemet, naturressursrett
Publisert 21. feb. 2018 15:31 - Sist endret 3. apr. 2019 12:18