Naturressurslunsj: Grunneiers erstatningskrav ved naturvernreguleringer

Vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett Håkon Plener Fredriksen presenterer temaet for sin mastergradsavhandling

Emneord: Grunneier, Erstatningsrett, Naturvernreguleringer
Publisert 27. feb. 2018 10:18 - Sist endret 3. apr. 2019 12:18