Naturressursrett: Norske el-sertifikater og statsstøttereglene

Vitenskapelig assistent Hanne Inger Bjurstrøm Jahren presenterer sin mastergradsavhandling

Emneord: Energirett, Naturressursrett
Publisert 6. feb. 2018 00:44 - Sist endret 3. apr. 2019 12:19