Naturressurslunsj: Tilbakevirkningsforbudets rolle ved pålegg om kostnadsansvar for forurensning som skriver seg fra før forurensningslovgivningen

Vitenskapelig assistent Mikkel Hamar presenterer temaet for sin mastergradsavhandling

Emneord: Forurenser betaler
Publisert 6. apr. 2018 20:51 - Sist endret 3. apr. 2019 12:19