Seminar i Naturressursgruppens regi: Ostrom og norsk naturressursrett

Seminaret er åpent og gratis. Av planleggingshensyn ønsker vi din påmelding (gjelder både interne og eksterne deltakere) innen 1. september

Elinor Ostrom, nobelprisvinner i økonomi og amerikansk statsviter,  er særlig kjent for sitt arbeid om forvaltning av fellesressurser og allmenningens tragedie, og seminaret vil diskutere hvilken relevans og fruktbarhet hennes arbeid kan ha i norsk rett og naturforvaltning.

1100-1115 Kaffe

1115-1120 Velkommen

1120-1200 Audun Sandberg, «Arven etter Ostroms Workshop;og relevansen for en del nyere norske ressursforvaltningsspørsmål»

1200-1210 Pause

1210-1250 Erling Berge, «Ostroms grunnvannforskning og Ostrom-inspirert grunnvannforskning»1250-1330 Lunsj

1330-1400 Gunnhild Solli, Fra et juridisk PhD-prosjekt

1400-1430 Guri Eriksen, Fra et juridisk PhD-prosjekt

1430-1530 Ostrom og forskning på norsk naturressursrett

Fri diskusjon etter innledning av Jon Christian Nordrum

Emneord: Ostrom
Publisert 3. juni 2018 18:19 - Sist endret 14. des. 2018 11:21