Naturressurslunsj: Hvilket ansvar overtar staten etter CO2-lagring og hva er vilkårene for overtakelsen?

Vitenskapelig assistent Morten Heide Feiring presenterer temaet for sin mastergradsavhandling

Emneord: CO2-lagring
Publisert 3. juni 2018 19:33 - Sist endret 3. apr. 2019 12:57