Naturressurslunsj: The case for Regulation of Synthetic Biology and the Need for a New Category of Risk. An Interdisciplinary analysis between the EU and the US

Postdoc-stipendiat Nertila Kuraj innleder om sitt prosjekt, om regulering av syntetisk biologi (SynBio).

Dette tverrfaglige prosjektet tar for seg den miljømessige reguleringen av uforutsett risiko knyttet til syntetisk biologi.

Syntetisk biologi har som mål å bygge opp nye biologiske systemer som ikke eksisterer i naturen eller å gjøre om på eksisterende systemer fra begynnelsen. Synbio er et felt i rask utvikling, og det ligger i skjæringsfeltet mellom teknologi, matematisk modellering og biovitenskap.

Om prosjektet

 

 

 

 

 

 

Publisert 30. aug. 2018 18:42 - Sist endret 30. aug. 2018 18:59