Naturressurslunsj:Ecosystem-based governance in the Arctic​

Innledning ved Froukje M. Platjouw , postdoc-stipendiat ved Nordisk institutt for sjørett og forsker ved NIVA, seksjon vann og samfunn  

Illustration: Arctic landscape (photo:Colourbox)

NB: Dagens naturressurslunsj er flyttet til møterommet på petroleums- og energirett,  Domus Media1. etasje østfløyen
FINN VEIEN
se høyre marg         

Emneord: Arctic, Marine Ecosystems
Publisert 16. sep. 2018 18:48 - Sist endret 14. des. 2018 11:21