Naturressurslunsj: Miljøkriminalitet med hovedvekt på natur- og faunakriminalitet og utviklingen i Høyesterettspraksis

Innledning ved avdelingsleder i Miljøkrimavdelingen, Økokrim Hans Tore Høviskeland og førstestatsadvokat Tarjei Istad, d.s.

 
Emneord: naturressursrett, Miljøkriminalitet
Publisert 16. nov. 2018 15:06 - Sist endret 16. nov. 2018 15:06