Naturressurslunsj: NOU 2018: 17 Klimarisiko og norsk økonomi – arbeid og abefalinger

Trude Myklebust innleder om NOU 2018: 17 Klimarisiko og norsk økonomi – arbeid og abefalinger

Innledningen etterfølges av noen refleksjoner ved Ivar Alvik

 

Emneord: naturressursrett
Publisert 14. feb. 2019 13:23 - Sist endret 14. feb. 2019 13:23