Naturressurslunsj: Matrikkel og grunnbok

Førsteamanuensis Leiv Bjarte Mjøs fra Høgskolen på Vestlandet legger frem komparative arbeider om teigbaserte og matrikkelnummerbaserte systemer. Forskjellige typer sammenheng mellom registre og virkeligheten.

 

.

Foto: førsteamanuensis Leif Bjarte Mjøs

 

Emneord: Naturressursrett, Tingsrett
Publisert 23. apr. 2019 12:14 - Sist endret 6. mai 2019 14:53