Naturressurslunsj: Høyesteretts snøkrabbedom HR-2019-282-S - betydningen for Norge, EU folkeretten og naturen.

Professor Erik Røsæg innleder

Høyesterett i storkammer - Fangst av snøkrabbe på norsk kontinentalsokkel - Dom 14.2.19

Emneord: naturressursrett
Publisert 11. juni 2019 12:01 - Sist endret 11. juni 2019 12:45