NMBU (Institutt for eiendom og jus) besøker Naturressursgruppen

Tema: Jordskifte

Innledere: Sølve Bærug, Øystein Bjerva, Geir Stenseth og Per Kåre Sky

Påmelding her innen kl 12 fredag 30.08.2019 Seminaret er åpent og gratis, men vi ønsker å vite hvor mange som kommer

 

Program

0945-1000 Ankomst og kaffe

1000 Velkommen v/Endre Stavang

10-11 Sølve Bærug, Verdsetting ved ekspropriasjon og jordskifte - en sammenligning

11-12 Øystein Bjerva, Om forenkling av jordskifteprosessen.

12-13 Lunsj

13-14 Geir Stenseth, Fordeling av planskapte verdier.

14-15 Per Kåre Sky, Jordskifte i et internasjonalt perspektiv​.

Emneord: naturressursrett
Publisert 1. apr. 2019 15:31 - Sist endret 29. aug. 2019 15:51