Kraftkontrakter - 'Corporate Renewable Power Purchase Agreements' sett i lys av EU-retten

Innledning ved førsteamanuensis Catherine Banet

Emneord: Naturressursrett
Publisert 10. sep. 2019 13:06 - Sist endret 10. sep. 2019 13:50