Naturressurslunsj: Klimavennlig skipsfart - certepartiets mekanismer

Innledning ved vitenskapelig assistent Elias Settevik om temaet for sin mastergradsavhandling

 

Avhandlingen skrives under VERDE-prosjektet (VERification for DEcarbonisation).

Dette har som mål å legge til rette for reduksjon av skipsfartens klimautslipp. Flere næringslivsaktører deltar, Equinor, DNV GL, Klaveness, Silverstream Technologies og Nordisk Insitutt for Sjørett.

 

Foredraget vil ta for seg allerede eksisterende mekanismer i certepartiretten. Enkelte klausuler gir muligheter for å bidra i reduksjonen av utslipp av klimagasser( Co2). Et eksempel er klausuler som gir rett til å sette ned skipets fart. Andre vil kunne være hindringer.

Emneord: Shipping, Grønn shipping, Verde
Publisert 8. juli 2019 16:49 - Sist endret 16. okt. 2019 15:43