Naturressurslunsj: den rettslig-konstitusjonelle betydningen av en "klimalov"

Professor Eivind Smith innleder 

Emneord: Klima
Publisert 8. juli 2019 16:14 - Sist endret 8. juli 2019 16:15