Naturressurslunsj: Etikkrådet for Oljefondets arbeid, særlig med klima- og miljøkriteriene.

Innledning ved Professor emeritus Hans Christian Bugge

 

Emneord: Oslo-manifestet, Hidden harm
Publisert 21. aug. 2019 10:45 - Sist endret 20. nov. 2019 10:40