Naturressurslunsj: verdigrunnlag, likestilling og mangfold innen forskning

Fakultetet er svært glad for at vi har fått på plass et dokument for fakultetets verdigrunnlag for likestilling og mangfold innen forskning

 

Verdigrunnlaget er forankret i UiOs Handlingsplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold og fakultetets Tiltaksplan for likestilling og mangfold.

Emneord: Verdigrunnlag, Likestilling, Mangfold
Publisert 18. okt. 2019 08:37 - Sist endret 18. okt. 2019 08:38