Naturressurslunsj: Dyrevelferdsrett: Dyrs egenverdi – har det rettslige konsekvenser?

Innledning ved advokat Vegard Bø Bahus

 

Temaet vil tangere dyreetikk, miljørett, sivilprosess og forvaltningsrett. 

Bahus jobber sammen med blant andre professor Birgitta Wahlberg ved Åbo Akademi Universitetet og representanter fra Sverige og Danmark om å gi ut en lærebok i nordisk dyrevelferdsrett med arbeidstittelen "Nordic Animal Law" med planlagt utgivelse i 2020.


 

Emneord: Dyrevelferd
Publisert 17. sep. 2019 16:22 - Sist endret 13. jan. 2020 14:31