Naturressurslunsj: Grønn kriminologi

Innledning ved David Rodríguez Goyes, postdoc ved Institutt for kriminologi og retssosiologi (IKRS)

 

Grønn kriminologi er et teoretisk rammeverk som studerer interaksjonene mellom mennesker og deres naturlige omgivelser som resulterer i skader for økosystemene, menneskene og/eller dyrene. Grønn kriminologi forsøker å identifisere, forstå og forebygge disse negative konsekvensene.

 

Publisert 3. okt. 2019 14:40 - Sist endret 3. okt. 2019 15:06