Naturressurslunsj: Det konstitusjonelle vernet mot rådighetsinnskrenkninger

Vitenskapelig assistent Mads Baardseth  presenterer temaet for sin mastergradsavhandling

Vel møtt i naturressursgruppens faste møterom hver fredag klokken 12

https://uio.zoom.us/j/63601036304

Publisert 7. jan. 2020 16:07 - Sist endret 11. mai 2020 09:02