Naturressurs-zoom: Konsesjonsprosessen ved utbygging av vindkraftverk

Etter råd fra nasjonale helsemyndigheter zoomer vi dette arrangementet for å forebygge smitte av koronaviruset.

Følg oss også gjerne på Naturressursgruppens epostliste, der vi inviterer ukentlig til naturressurslunsjene på Zoom

 

Lenke til denne fredagslunsjen: https://uio.zoom.us/j/164811934

Innledning ved vitenskapelig assistent Quang Vinh Tran som presenterer temaet for sin mastergradsavhandling

Temaet er forholdet mellom anleggskonsesjon og MTA. Problemstillingen min er om det underliggende regelverket åpner for at NVE kan godkjenne vindturbinenes fysiske utforming i MTA, og hvilke skranker som gjelder.

 

Emneord: Vindkraft
Publisert 21. jan. 2020 15:43 - Sist endret 3. apr. 2020 10:19