Naturressurslunsj med dobbeltpresentasjon om CCS - merk tiden!

Følg oss gjerne på Naturressursgruppens epostliste, der vi inviterer ukentlig til naturressurslunsjene på Zoom. Innledning ved to vitenskapelige assistenter, Johannes Dalen Giske og Heidi Sydnes Egeland, som presenterer temaene for sine mastergradsavhandlinger.

Begge innen karbonfangst og -lagring (CCS - Carbon Capture and Storage), tilknyttet Norwegian CCS Research Centre (NCCS)

Johannes Dalen Giske  innleder om virkemidler for økt bruk av lavkarbonprodukter i offentlige anskaffelser

Heidi Sydnes Egeland, presenterer temaet for sin avhandling

Carbon Capture and Storage under the EU Emission Trading Scheme: legal consequences of different CO2 transport options

Tentativt fokus: regulation of the transport phase for CCS under the EU ETS 

 

Emneord: CCS, NCCS, Carbon Capture and Storage, Karbonfangst og -lagring
Publisert 24. jan. 2020 14:50 - Sist endret 5. apr. 2020 21:34