Naturressurslunsj: ACERs utvidede myndighet etter EUs ren energi-lovgivningspakke («fjerde energimarkedspakke») og hvilken betydning dette har for spørsmålet om Stortingets samtykke til EØS-innlemmelse må skje etter Grl § 26 eller § 115

Professor Henrik Bjørnebye inneleder 

Følg oss gjerne på Naturressursgruppens epostliste, der vi inviterer ukentlig til naturressurslunsjene.

Temaet for lunsjen er basert på en betenkning Bjørnebye har skrevet for Norsk klimastiftelse, https://klimastiftelsen.no/hva-betyr-eus-ren-energi-pakke-for-norge/

 

 

Emneord: Grunnloven, Acer, Vinterpakken, EØS
Publisert 22. mai 2020 13:05 - Sist endret 18. aug. 2020 14:21