Naturressurslunsj: Grunnlovens §19 og det offentliges eierskap til naturressurser

Professor Ola Mestad inneleder om det offentliges eierskap til naturressurser, inkl. indirekte via statsforetak

Følg oss gjerne på Naturressursgruppens epostliste, der vi inviterer ukentlig til naturressurslunsjene på Zoom.

 

 

Emneord: Grunnloven
Publisert 15. mai 2020 12:14 - Sist endret 27. juli 2020 13:43