Naturressurslunsj: Grunnlovens §19 og det offentliges eierskap til naturressurser

Professor Ola Mestad inneleder om det offentliges eierskap til naturressurser, inkl. indirekte via statsforetak.

Vi gjør opptak av zoom-presentasjonen fra denne lunsjen. 

Opptaket finner du her
 

Følg oss gjerne på Naturressursgruppens epostliste, der vi inviterer ukentlig til naturressurslunsjene på Zoom.

 

 

Emneord: Grunnloven
Publisert 15. mai 2020 12:14 - Sist endret 19. okt. 2020 15:48